Product Implementation
& Development AB

Adress:
PID AB
MEDEON Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

tel: 040-650 14 12
fax: 0708-932108
Email:
pid@pid-ab.se


- Konsultföretaget med hela eller delar av den kompletta lösningen !


PID är ett konsultföretag vars målsättning är att:

  • Förkorta ledtiderna för produktutveckling

  • Minska kundernas produktionskostnader

  • Sänka kundernas fasta utvecklingskostnader

PID inriktar sig primärt på att hjälpa företag som:

  • Utvecklar och marknadsför elektronik och mekatronikprodukter

  • Producerar hos en legotillverkare eller i en egen produktion

  • Har en produktionsvolym som är större än ca 200 enheter per år

PID har specialiserat sig på att arbeta med produktutveckling inom områden som:

  • Dator och Telekommunikation

  • Medicinteknik

  • Industrisystem

  • Konsumentelektronik