Product Implementation
& Development AB

Adress:
PID AB
MEDEON Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

tel: 040-650 14 12
fax: 0708-932108
Email:
pid@pid-ab.se- Det kostar inte mer att göra rätt från början -
Det tar bara lite mindre TID ! ! !

 

 

 

 

 

Alla PID:s uppdrag läggs upp i form av ett projekt varvid en väl genomarbetad projektmetodik används. Denna metodik bygger bl.a. på att större projekt delas in fem projektfaser vilka stäms av i fem projektmöten, s.k. Projektgenomgångar. Vid mindre uppdrag utgår oftast faserna Förstudie och Uppföljning förutsatt att Kunden inte har andra önskemål.

Vad är det som är unikt med PID:s koncept?

Först och främst baserar PID sin verksamhet på duktiga medarbetare och samarbetspartners. Dessa har en lång erfarenhet av att utveckla produkter och driva projekt från ett flertal stora och små företag i Sverige.

PID arbetar enligt DPU-metoden (Distribuerad ProduktUtveckling) vilken bl.a. lägger stor vikt på att produkten skall vara produktionsanpassad. I och med detta tar PID även ansvar för infasningen till produktionen vilket är ett mycket viktigt moment, men som ofta försummas eller underskattas. Att produkten fungerar i labbet innebär inte automatiskt att den är färdig för en volymproduktion.

En viktig komponent i PID:s affärsidé är att PID endast skall vara aktivt i själva utvecklingsfasen och vid introduktion i produktion av en produkt. PID:s syfte är med andra ord inte utveckla kompletta produkter utan Kunden måste själv ha produktansvaret. Samma sak gäller för produktionen där PID endast hjälper till vid introduktionen varefter den löpande produktionen hanteras av Kunden och Legotillverkaren.