Product Implementation
& Development AB

Adress:
PID AB
MEDEON Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

tel: 040-650 14 12
fax: 0708-932108
Email:
pid@pid-ab.se


Tveka inte utan kontakta PID omgående så skall vi visa att det lönar sig !!

 


Tid och kostnad för ett projekt bestäms av dess omfattning och upplägg. För mindre uppdrag   (< 60 tim) kan vi ge en offert för hela arbetet. PID´s timkostnad ligger på mellan 700-950 kr/tim beroende på uppdragets art.

Större uppdrag utförs oftast på  löpande räkning eftersom det alltid är svårt att ge en exakt kostnad. För att Kunden ändå skall få en uppskattning ger PID alltid ett projektförslag varvid förfarandet ser ut enligt: 

  1. Företaget (Kunden) går igenom sina önskemål med PID varvid man identifierar ett behov

  2. PID analyserar behovet och tar därefter fram en projektförslag som bl.a. innehåller ett förslag på projektupplägg och en uppskattning på tid och kostnad.

  3.  PID går igenom förslaget med Kunden som utvärderar om man skall gå igång med projektet.

  4. Om kunden beslutar om att köra projektet fortsätter PID enligt överenskommet projektförslag. Ett vanligt förfarande är att ett projekt delas upp i två delar. Den första delen innefattar Förstudie och Projektering. Kunden tar därefter ett slutgiltigt beslut om att fullfölja projektet (dvs. den sista delen) eller inte.