Product Implementation
& Development AB

Adress:
PID AB
MEDEON Science Park
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

tel: 040-650 14 12
fax: 0708-932108
Email:
pid@pid-ab.se


- Samarbetspartners, en Gemensam Resurs !


PID skall hjälpa Kunden att minska dennes kostnader och samtidigt korta ned ledtiderna för produktutveckling. PID:s strategi baseras på att man skall klara av att utveckla en produkt hela vägen från idé t.o.m. fullskalig produktion (inkl. CE-märkning och provning). 

För att uppnå större verkan  samarbetar PID med olika partners vilka är indelade i två grupper, Konsulter och  Legotillverkare. Nedan ges en kort presentation av PID's officiella Samarbetspartners.  

PID bygger  hela tiden ut sitt kontaktnät vilket ställs till kundens förfogande, t.ex. för att underlätta anskaffning av komponenter eller att hitta en lämplig konsult eller legotillverkare

- Konsulter -

 • Aditus Science: Utveckling av elektronik och mjukvara för inbyggda system med  mikroprocessorer.
  Specialinriktning: Mixade analoga och digitala system. EMC-konstruktion och mätningar.

 • Lomma Electronic Design: Utveckling av elektronik och mjukvara för inbyggda system med  mikroprocessorer.
  Specialinriktning
  805x- och PIC-processorer  samt RFID-system för trådlös avkänning av ID-taggar.

 • Mytec: Systemering och utveckling av mjukvara för inbyggda realtidssystem. 
  Specialinriktning: Reglersystem för processer och övervakning. Realtidsstyrning av elektriska motorer (frekvensomriktare och mjukstart).

 • Microwave Design: Utveckling och konstruktion av Radio- och Mikrovågsteknik. Test och verifiering med  avancerade simuleringsverktyg och mätinstrument.
  Specialinriktning: Mikrovågsradio 3-40 GHz.

 • JelmtechProduktutveckling med inriktning på Mekanikkonstruktion för plast, strängsprutad aluminium och pressgjutning.
  Specialinriktning: Konstruktion av produkter i alla typer av plast.

 

- Legotillverkare -

 • Vellinge Electronics

 • Onrox